Stažení článku

ČIHAŘ, M. (1992): K současnosti území chráněných státem. Geografické rozhledy, 1(7-8), 148–149.