Stažení článku

POLICAROVÁ, M. (1992): ENVIRO – společenská hra. Geografické rozhledy, 1(7-8), 155–157.