Stažení článku

JENÍK, J. (1992): Vybraná ekologická hesla. Geografické rozhledy, 1(7-8), 160.