Stažení článku

KOPAČKA, L. (1992): Největší znečišťovatelé v Československu jsou jen vrcholem ledovce. Geografické rozhledy, 1(7-8), 167.