Stažení článku

VITURKA, M. (1992): Nový Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Geografické rozhledy, 1(7-8), 169.