Stažení článku

SEKO, L. (1992): Štúdium životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Geografické rozhledy, 1(7-8), 170.