Stažení článku

LAŠTOVIČKA, J., KABRDA, J., ŠTYCH, P. (2014): Stabilní prvky v české venkovské krajině – dědictví minulých staletí. Geografické rozhledy, 23(5), 10–11.