Stažení článku

ČEMAN, R. (1992): Rekordy Zeme. Geografické rozhledy, 1(7-8), 174.