Stažení článku

HOLEČEK, M. (1992): Zpráva o stavu životního prostředí v ČSFR. Geografické rozhledy, 1(7-8), 174–175.