Stažení článku

DRÁPELA, M. V. (1992): Mapa Moravy od Jana Amose Komenského. Geografické rozhledy, 1(6), 115–116.