Stažení článku

HOLEČEK, M. (1992): Kapitoly z politické geografie (4). Geografické rozhledy, 1(6), 127.