Stažení článku

MAZÚREK, J. (1992): Lahar a ďalšie chránené prírodné výtvory z oblasti Poľany. Geografické rozhledy, 1(6), 130–131.