Stažení článku

MARTÍNKOVÁ, J. (1992): Člověk na Zemi. Geografické rozhledy, 1(6), 135.