Stažení článku

TRÁVNÍČEK, D. (1992): Hranice našeho státu v dějinném vývoji (1). Geografické rozhledy, 1(5), 91–93.