Stažení článku

KUČEROVÁ, S. R., KABRDA, J. (2014): Finále Zeměpisné olympiády – Let the stars shine! Geografické rozhledy, 23(5), 17.