Stažení článku

HOLEČEK, M. (1992): Kapitoly z politické geografie (3). Geografické rozhledy, 1(5), 99.