Stažení článku

BUZEK, L. (1992): Vztahy mezi reliéfem, zemědělstvím a lesnictvím. Geografické rozhledy, 1(5), 100–101.