Stažení článku

VLČKOVÁ, J. (1992): Vybrané pojmy z historickogeografického vývoje československého území (4). Geografické rozhledy, 1(5), 103.