Stažení článku

HOLEČEK, M. (1992): Nejdelší železniční tunel. Geografické rozhledy, 1(5), 107.