Stažení článku

DRBOHLAV, D. (1992): Evropská kvalita služeb za československé ceny. Geografické rozhledy, 1(5), 108.