Stažení článku

KÜHNLOVÁ, H. (1992): Jak znám Afriku a Austrálii. Geografické rozhledy, 1(5), 110.