Stažení článku

Studium geografie na vysokých školách v ČSFR (1). Geografické rozhledy, 1(5), 111–112.