Stažení článku

HOLEČEK, M. (1992): Kapitoly z politické geografie (2). Geografické rozhledy, 1(4), 73.