Stažení článku

ČIHAŘ, M. (1992): Metamorfózy územní ochrany přírody. Geografické rozhledy, 1(4), 74–75.