Stažení článku

VLČKOVÁ, J. (1992): Vybrané pojmy z historickogeografického vývoje československého území (3). Geografické rozhledy, 1(4), 77.