Stažení článku

KRÁL, V. (1992): Spolkové země SRN. Geografické rozhledy, 1(4), 85.