Stažení článku

ŘEHÁK, D. (1992): Počítače ve školní geografii? Ano! Geografické rozhledy, 1(4), 86–87.