Stažení článku

RUBÍN, J. (1992): Zapletal, L.: Nejstarší mapa Hané. Geografické rozhledy, 1(4), 88.