Stažení článku

KÜHNLOVÁ, H. (1991): Komise „Geographical Education“ při IGU. Geografické rozhledy, 1(1), 8.