Stažení článku

BARTOŇOVÁ, D. (1991): Atlas životního prostředí a zdravotnictví ČSFR. Geografické rozhledy, 1(1), 8.