Stažení článku

MARIOT, P. (1991): Okolo Malých Karpát. Geografické rozhledy, 1(1), 16–17.