Stažení článku

BIČÍK, I. (2014): Úvodník. Geografické rozhledy, 23,(4), 1.