Stažení článku

BOHÁČ, O. (2014): Metropolitní plán Prahy: Nový přístup k územnímu plánování hlavního města. Geografické rozhledy, 23(4), 6–8.