Stažení článku

KLEČKOVÁ, V., PERLÍN, R. (2014): Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy – příležitost pro budování partnerství. Geografické rozhledy, 23(4), 10–11.