Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 27(5), 38.