Stažení článku

KAROLČÍK, Š., MURTÍNOVÁ, L. (2014): Pojmové mapy a nástroje na ich tvorbu. Geografické rozhledy, 23(4), 12–14.