Stažení článku

BLÁHA, J. D., HÁTLE, J. (2014): Tvorba náčrtů a plánků ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 23(4), 15–17.