Stažení článku

ROSOCHA, M. (2014): Problémy výuky středoškolské geografie. Geografické rozhledy, 23(4), 18–19.