Stažení článku

BIČÍK, I. (2002): Úvodník. Geografické rozhledy, 12(1), 1.