Stažení článku

HAVLÍČEK, T. (2002): Pohraničí Česka a sousedních států. Geografické rozhledy, 12(1), 2–3.