Stažení článku

KOWALKE, H.; SCHMIDT, O. (2002): Integrace česko-německého pohraničí očima obyvatel euroregionu Elbe/Labe. Geografické rozhledy 12(1), 4–5.