Stažení článku

HEŘMANOVÁ, E. (2014): Soudobé přístupy ke stavebním památkám (nejen v Praze). Geografické rozhledy, 23(4), 22–23.