Stažení článku

PŘIDALOVÁ, I, OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23(4), 24–25.