Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(1), 38.