Stažení článku

RAŠKA, P., ZÁBRANSKÝ, V. (2014): Vodní toky a říční niva v životě lidí napříč staletími. Geografické rozhledy, 23(4), 30–32.