Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(3), 38.