Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(4), 38.