Stažení článku

ŠANDOVÁ, M. (2014): Sněhové srážky. Geografické rozhledy, 23(3), 2–3.