Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(1), 38.