Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(2), 42.